آسانسور فراز رسان

ELEVATOR-FARAZ.RESAN.CO

پیشکسوتان صنعت آسانسور و شرکت فراز رسان

پیشکسوت آسانسور فراز رسان

 این عکس در سال 1342 گرفته شده واز راست به چپ:

آقایان شکوری ،گودرزی،رضوانی،یزدان،مایکل،

علی ناصری(موسس شرکت فراز رسان)احمدی،شیخی

+   حسام ; ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱

سوابق موسسین شرکت فراز رسان

+   حسام ; ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٦

کابین نیمه استیل

کابین نیمه استیل

+   حسام ; ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٦

قرینه پوش باتن کابین یگانه

قرینه

+   حسام ; ٦:٢٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٥

کابین یگانه

+   حسام ; ۱:۳٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٥

فراز رسان

+   حسام ; ۳:٠۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۱

کابین تابا

کابین تابا

+   حسام ; ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir